Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

afscheid,liefde,affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie, gehechtheid, verknochtheid, verliefdheid, vlam, toewijding