Als je iemand ontmoet wiens ziel niet op één lijn zit met de jouwe, zendt deze dan je liefde en ga verder.

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

liefde