De sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien.

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

liefde