Degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid; de achterblijvers lijden.

Troostende woorden en plaatjes voor een mooi afscheid van een naasten. Deze spreuken en gedichten zullen een lichtpunt geven.

afscheidverlies, derving, gebrek, leemte, mankement, ontstentenis, tekortkoming, afbreuk, averij, beschadiging, ellende, kwaad, letsel, nadeel, scha