Het kostbaarste bezit dat een man kan hebben is het hart van een vrouw.

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

Liefdeaffectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie, gehechtheid, verknochtheid, verliefdheid, vlam, toewijding