Het leven is een voortdurend afscheid nemen.

Troostende woorden en plaatjes voor een mooi afscheid van een naasten. Deze spreuken en gedichten zullen een lichtpunt geven.

afscheidverlies, derving, gebrek, leemte, mankement, ontstentenis, tekortkoming, afbreuk, averij, beschadiging, ellende, kwaad, letsel, nadeel, scha