Ik zie een meisje met tranen in haar ogen van verdriet. Ik wil haar helpen, alleen spiegels praten niet.

Uitspraken over verdriet vertaald in een prachtige illustratie. Laat u troosten door deze quotes.

verdrietbedroefdheid, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, leed, leedwezen, lijden, pijn, rouw, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, wee, weedom, zeer