Wanneer je afgewezen wordt denk je vaak dat je niet goed genoeg bent, maar de waarheid is dat de ander nog niet klaar was voor al hetgeen jij te bieden hebt

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

liefde,truth,affectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie, gehechtheid, verknochtheid, verliefdheid, vlam, toewijding