Wanneer je ex zegt: "je gaat nooit iemand vinden zoals ik", zeg dan: "dat is juist de bedoeling"

Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.

love,liefde,iemand,exaffectie, amor, genegenheid, hartstocht, inclinatie, min, passie, gehechtheid, verknochtheid, verliefdheid, vlam, toewijding